Hur skriver man datum?

Datum skrivs vanligtvis enligt följande modell: ”den 15 april 2007”, ”den 9 augusti 2008”, ”den 20 augusti 1968”.

Undvik att börja en mening med ett årtal. Skriv inte: ”2000 började jag på universitetet”. Utan hellre: ”År 2000 började jag på universitetet”. Då blir det lättare för läsaren att förstå texten.

  • Åsa Engström

    Ett fenomen jag har upptäckt är att man skriver 9e maj 2013. Man lägger till ett e efter datumet. Är detta verkligen OK??!!