Ska tvärtom skrivas ihop eller isär?

Skriv ihop: tvärtom