Ska ”så här” skrivas isär eller ihop?

Skriv isär: så här.