Ska ”något så när” skrivas ihop eller isär?

Skriv isär: något så när