Ska ”så där” skrivas isär eller ihop?

Skriv isär: så där.