Ska ”i stället” och ”i stället för” skrivas ihop eller isär?

Skriv isär: i stället, i stället för.