Ska ”för den skull” skrivas ihop eller isär?

Skriv isär: för den skull.