Ska ”dess bättre” skrivas ihop eller isär?

Skriv isär: dess bättre.