Ska ”i alla fall” skrivas isär eller ihop?

Skriv isär: i alla fall.