Ska ”framför allt” skrivas ihop eller isär?

Skriv isär: framför allt.

  • Dyslektiskan

    Jag anser att det finns en skillnad i betydelsen om man skriver ihop eller i sär. När framförallt står som ett ord betyder det ungefär ”det viktigaste”. När jag läser det särskrivet kan det betyda nästan samma sak men också att någon eller något står i vägen för allt annat.

    • Mika Pousette

      Det kan ha skett en förskjutning i betydelsen i och med att det blir allt vanligare att skriva ihop ”framförallt”. Men oftast framgår det av sammanhanget om man menar det som ”i första hand” eller att det är något som fysiskt står framför allt, det är ju ofta ett uttryck kan betyda olika saker i olika sammanhang. Därför rekommenderar jag ändå att använda den särskrivna varianten.