Ska ”allt som oftast” skrivas ihop eller isär? Skriv isär: allt som oftast.

Skriv isär: allt som oftast.