Ska alltihop skrivas ihop eller isär?

Skriv ihop: alltihop