Var ska jag sätta ut genitiv-s på fraser som kungen av Danmark?

Skriv Kungen av Danmarks karameller.

Kungen av Danmark är en så kallad nominalfras, det vill säga ett substantiv, pronomen eller egennamn med dess eventuella bestämningar. Substantivet, pronomenet eller egennamnet är frasens huvudord. Därför har man tidigare rekommenderat att placera genitiv-s på detta led, här Kungen. I dag är rekommendationen att placera genitiv-s på ledet i nominalfrasens slut, i detta fall Danmark.

Det här rådet gäller främst för fraser som kan ses som relativt vanligt förekommande, som Kungen av Danmark eller Lotta på Bråkmakargatan. Vid mer tillfälliga fraser kan nämligen flertydighet eller otydlighet uppstå: Den lilla mannen i rockens galge. I sådana fall är det bäst att skriva om meningen: Galgen som tillhörde den lilla mannen i rocken.

  • Magnus Sjödahl

    Det nya rådet är grammatiskt tveksamt.
    S-et markerar ägandet. Är det Kungens eller Danmarks ägodel?
    Om det är Kungens så vidhåller jag att det korrekta bör vara exempelvis ”Kungens av Danmark bil.”