Skriver man överhuvudtaget, över huvud taget, över huvud taget eller över huvudtaget?

Skriv isär alla led: över huvud taget.

  • jolle

    Båda är OK.