Ska ”såväl” skrivas ihop eller isär?

Skriv ihop: såväl.