Får jag börja en mening med ”men”?

Ja, det går bra.