Ska jag använda ”emellan” eller ”mellan”?

I de flesta fall går det lika bra att skriva mellan såväl som emellan. 

Det finns vissa formuleringar där bara emellan är möjligt, till exempel i ”oss emellan” och ”mitt emellan”.

  • Metallica

    Välja mellan dessa destinationer…
    Välja emellan dessa destinationer…
    Vilket är rätt??