Ska isär skrivas ihop eller isär?

Skriv ihop: isär.