Ska ”i kapp” skrivas ihop eller isär?

Skriv isär: i kapp