Ska ”för övrigt” skrivas ihop eller isär?

Skriv isär: för övrigt.