När kan jag skriva ”sen” och när kan jag skriva ”sedan”?

Sen har länge setts som en vardaglig variant av sedan. Men gränserna har under de senaste åren suddats ut något, och numera används såväl sedan som sen i exempelvis dagstidningar.

Det finns dock en viss stilskillnad kvar, varför det kan vara bra att välja sedan i formellare texter.