Hur skriver jag partner i plural?

 

Skriv en partner, den partnern, två partner, de där partnerna.

Om man använder ett -s, som i engelskan, för att uttrycka plural (flertal) på ord som partner blir det svårt att böja ordet i bestämd form: partnersna.

Därför är det bäst att böja sådana här ord efter svenskt mönster, på samma sätt som antingen ordet åker (åkern, åkrar, åkrarna), eller ordet musiker (musikern, musiker, musikerna). Och eftersom det är svårt att uttala böjningen partnrar, så bör partner böjas på samma sätt som musiker: en partner, den partnern, två partner, de där partnerna.