Hur fungerar orden var och vart?

Var använder du när det handlar om befintlighet: ”var är du?”, ”var ska vi fira jul?”, medan vart används vid riktning: ”vart ska du?”, ”Vart går tåget?”.

I dag är det vanligt att man i talspråk säger vart även då man talar om befintlighet. I skriftspråk är det dock bäst att fortsätta att försöka hålla isär betydelsen hos de två orden.