Heter det ”flera studeranden” eller ”flera studerande”?

 

Skriv ”flera studerande”.

Studerande är ett så kallat n-ord. N-ord känns enklast igen genom att de kan föregås av en i obestämd form singular: en studerande. N-ord som slutar på -ande och -ende har ingen pluraländelse i obestämd form. Andra exempel är ordförande, sökande, boende.

Däremot får t-ord (ord som man kan sätta ett framför) en ändelse i plural i obestämd form. Det heter flera årtusenden (inte årtusende), många utseenden (inte utseende), flera beteenden (inte beteende).