Bör man skriva ”ska” eller ”skall” i formella texter?

Sedan 2007 skrivs lagar och förordningar med ”ska”, och det anses alltså inte längre som en vardaglig form. Det finns därför egentligen inga skäl att skriva ”skall”. Den äldre formen kan dessutom lätt uppfattas som ålderdomlig av yngre generationer.    

  • Lars Eriksson

    Jag skriver numer normalt ska istället för skall.Jag gör undantag i vissa fall, det gör jag även muntligt, ”Nu Skall du gå och lägga dig!” etc.

  • Kristian Larsen

    Hunden har ett starkt skall