Heter det arga snickaren eller arge snickaren?

Om snickaren syftar på en man använder man vanligtvis -e-ändelsen på adjektivet (arge). Om snickaren är en kvinna skriver man oftast arga. Om det är ovidkommande vilket kön snickaren har använder man oftast -e-ändelsen, även om -a-ändelsen också förekommer.