Vad kan jag skriva i stället för outsourcing och outsourca?

Vilken variant man ska använda i stället för de här krångliga engelska orden beror alltid på sammanhanget. Två bra ord är lägga ut och utläggning. Men man kan också använda sig av till exempel entreprenad, lämna ut (till någon) eller anlita (någon).

  • Henry Söderström

    Utkontraktera borde vara ett bra alternativ.

  • Jihi Fribirg

    Utlokalisering är ett bra ord.