Ska jag säga tjugohundatolv eller tvåtusentolv?

Säg tjugohundratolv.

I enlighet med att man upprätthåller en skillnad på århundradet 2000-2099 och årtusendet 2000-2999 genom att säga tjugohundratalet och tvåtusentalet är det bäst att säga tjugohundratolv.  Då följer man också det mönster för årtal som vi har använt tidigare (nittonhundranittioett, trettonhundratjugo osv.)

  • Anonym

    Stackars våra efterkommande som får leva med att säga tjugofyrahundratrettioåtta, bara för att vi inte vågade ändra oss när vi hade chansen. Vi kan ju ibland tala om nittonhundra kronor, men jag vet ingen som skulle säga tjugoetthundra kronor.

  • Pingback: Litteratur | Pearltrees

  • Paulo Gandra

    Och vad är mest korrekt, att säga ÅR tjugoenhundra eller tjugoetthundra?