Namn och titlar

Det finns 28 artiklar i denna kategori

Hur skriver man egentligen olika titlar och namn? När ska det vara stor eller liten bokstav, hur fungerar företagsnamn som består av flera ord, och vad kallas en manlig sjuksköterska? I den här kategorin, ”Namn och titlar”, får du svar på sådana här frågor. Om du saknar svar på någon fråga som handlar om detta så är vi hemskt tacksamma om du hör av dig till oss.

Datum, tid och räkneord, Namn och titlar, Stor eller liten bokstav |

Helg- och kalenderdagar skrivs med liten bokstav: jul, påsk, annandag jul, första maj, pingst, alla helgons dag, julafton, långfredagen, ramadan, jom kippur, valborg.

Namn och titlar, Stor eller liten bokstav |

Nej, inte om företagsnamnets stavning bryter mot normalt bruk av stor och liten bokstav eller andra regler för ordbildning. Skriv Iphone och inte iphone, Adidas och inte adidas, Ikea och inte IKEA.

Namn och titlar, Stor eller liten bokstav |

Skriv med liten bokstav. Ord som bildats genom avledningar av personnamn får i normalfallet liten begynnelsebokstav. Andra exempel är sokratisk, platoniker och nietzscheansk.

Namn och titlar, Stor eller liten bokstav |

Sammansatta ord där efterledet är ett egennamn skrivs med stor bokstav. Skriv alltså Mediesverige. Detsamma gäller förstås också om förledet är ett egennamn: Strindbergromaner.

Namn och titlar, Stor eller liten bokstav |

Nej, i löptext skriver man titlar med liten bokstav: professor Dahlén, greve Ahnheim, sir Paul McCartney.

Namn och titlar |

En manlig sjuksköterska kallas för sjuksköterska. Om man behöver precisera går det bra att skriva manlig sjuksköterska. Skriv hellre riksdagsledamot och idrottare än riksdagsman/-kvinna och idrottsman/-kvinna. Man ska inte sträva efter att ha skilda titlar beroende på kön. Att hitta … Läs mer

Namn och titlar |

Om snickaren syftar på en man använder man vanligtvis -e-ändelsen på adjektivet (arge). Om snickaren är en kvinna skriver man oftast arga. Om det är ovidkommande vilket kön snickaren har använder man oftast -e-ändelsen, även om -a-ändelsen också förekommer.

Namn och titlar |

Tidigare har man kunnat använda han som ett slags könsneutralt pronomen när man syftar på både kvinnor och män. I dag ses varken han eller hon som en bra lösning, eftersom att det innebär att många människor utesluts: ”Om en … Läs mer

Sida 3 av 3123