Ska det vara stor bokstav när man gör en punktlista?

Det beror på hur din lista ser ut. Om punkterna är en direkt fortsättning på meningen som föregår listan bör man skriva med liten bokstav och endast ha punkt efter det sista ledet.

Alla deltagare ska ha med sig

  • pass eller annan giltig legitimation
  • luftmadrass eller liggunderlag
  • bekväma joggingskor.

Om meningarna i listan däremot är mer självständiga bör man skriva dem med stor bokstav och avsluta varje led med punkt.

Det här ska alla tänka på under resan:

  • Se till att inte lämna dina värdesaker i sovsalen när ingen ledare är där.
  • Gå och lägg er i tid.
  • Ät måttligt med godis under matchdagar.

Listpunkterna kan även markeras med till exempel tankstreck och siffror. Om leden, som i det andra exemplet, är exemplifieringar, används kolon.