Skrivregler

Skrivregler ändras över tid. Det beror på att vad som anses rätt och fel i svenska språket förändras. Språkets utveckling styrs av en mängd olika faktorer, men i slutändan handlar det om hur majoriteten av oss som talar och skriver svenska väljer att uttrycka oss. Just eftersom språket är en levande materia som hela tiden utvecklas finns det behov av skrivregler för hur vi bör uttrycka oss för att minimera risken för missförstånd.

På dinsvenska.se kan du på ett enkelt sätt, med hjälp av sökfunktionen eller genom att klicka dig fram bland kategorierna, ta reda på vilka språkregler och rekommendationer som gäller i dag.

I många av frågorna på vår sajt finns det en korrekt lösning, men vissa språkfrågor kan ha flera lösningar som är lika rätt. I de fallen har vi försökt att förklara varför det råder olika uppfattningar och när du kan använda dig av respektive lösning.

Skrivregler

Tänk på att hur viktigt det är att följa skrivregler och rekommendationer beror på vilken genre du skriver inom och vilken situation du befinner dig i. När du skriver i en chatt är det exempelvis inte lika viktigt att skriva isär ”i alla fall” som när du skriver samma uttryck i en rapport, artikel eller annan mer formell text.

Det finns ändå poänger med att alltid följa rekommendationerna. Till exempel blir det lättare att komma ihåg vilken variant som är den rätta, och det du skriver blir tydligt, vare sig du chattar eller skriver på jobbet.

Mer om skrivregler 
Vill du fördjupa dig ytterligare i språkriktighetsfrågor rekommenderar vi böckerna Språkriktighetsboken och Svenska skrivregler. På Språkrådets webbplats hittar du också fler språktips.