Om jag vill kombinera utropstecken och frågetecken efter en mening, vilket tecken skriver jag först?

Om meningen har frågeform är det naturligast att skriva frågetecknet först, dvs. ?!.