Kan jag skriva ”Mellan 13–19”?

Nej. Tankstreckets betydelse i sådana här sammanhang är antingen ”från … till” eller ”mellan …och”. Därför blir det överflödigt att skriva ut mellan eller från innan klockslagen.

Skriv alltså ”13–19”, ”från 12 till 19”, ”mellan 13 och 19”.