Kan jag sätta ut en parentes inom en parentes?

Ja det går bra, även om det är bäst att undvika eftersom att det kan bli rörigt för läsaren.

Om det ändå blir nödvändigt kan du förtydliga för läsaren genom att använda hakparentes eller snedstreck på den inre parentesen (och vanlig [båg]parentes kring den yttre).

  • Peter

    Vilket bra exempel också :)