Du sökte efter "var eller vart" och fick 17 träffar

…Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna år… Läs mer

ag kommer på fredag.” Om citatet utgörs av ett ord eller en fras och kommer efter kolon placerar du … Läs mer

Ja, och såväl som att fungerar bra i en sådan här konstruktion. Var försiktig med att inte blanda i… Läs mer

Det är oftast bäst att skriva ut ordet eller orden i stället för att använda en förkortning. Om du … Läs mer

…fa. Men var försiktig när förkortningen är ovanlig eller om sammansättningen kan vara svår att först… Läs mer

…tal skrivs med bokstäver: ”Markus tredje fru var biolog”. … Läs mer