Du sökte efter "tre punkter" och fick 8 träffar

Om de tre punkterna innebär att ett ord har blivit avbrutet ska det inte vara mellanrum: ”Kry… Läs mer

Skriv hellre förkortningar med punkter än utan. Utan punkter finns nämligen risken för att vissa fö… Läs mer

  Skriv p.g.a., med punkter. Eftersom förkortningen är en avbrytning är det bra att sätta ut p… Läs mer

Är det bara ett kortare avsnitt som utelämnas räcker det att du markerar detta med tre punkter. Til… Läs mer

…ller förklaring, används liten bokstav: Kalle hade tre glaskulor: en grön, en blå och en vit. … Läs mer

…man att även de-formen fungerar. Detta på grund av tre olika anledningar: Frasen innehåller ett dol… Läs mer

  Kolon används före uppräkningar, förklaringar och exemplifieringar: ”Det fanns tre rät… Läs mer

…et för att tala om individer, på samma sätt som de tre exemplen ovan. Att säga en personal är sjuk f… Läs mer