Du sökte efter "till sammans" och fick 66 träffar

  Sätt valutatecknet efter beloppet: 100 €, 100 £, 100 $. Det gäller också när du skriver ut b… Läs mer

Utlämna har en riktning. Verbet innebär att någon sträcker ut något till en annan person. Jfr tillLäs mer

… dagen. Vänner och bekanta hörde han sällan av sig till.” Ett annat vanligt användningsområde … Läs mer

Nej. Tankstreckets betydelse i sådana här sammanhang är antingen ”från … till” eller &#… Läs mer

Skriv coachning. När vi bildar substantiv av verb i svenskan lägger vi till -ning på verbet, till e… Läs mer

…eslutsmeningar ska namnet alltid skrivas ut. Skriv till exempel så här: ”Tillväxtverket underlättar … Läs mer

…fornnordiska ordet fjordh. Ordet utvecklades sedan till två varianter: i Mellansverige och norra Sve… Läs mer

…ersoner där”,  ”Totalt kom 45 personer till festen”. Skriver man en mening med fle… Läs mer

…t och utläggning. Men man kan också använda sig av till exempel entreprenad, lämna ut (till någon) e… Läs mer

…form för t-ord (ord som man kan sätta ett framför, till exempel träd eller bord) i svenskan. Det går… Läs mer