Du sökte efter "till exempel" och fick 66 träffar

  Sätt valutatecknet efter beloppet: 100 €, 100 £, 100 $. Det gäller också när du skriver ut b… Läs mer

n sträcker ut något till en annan person. Jfr till exempel med en person som utlämnas från ett land … Läs mer

… dagen. Vänner och bekanta hörde han sällan av sig till.” Ett annat vanligt användningsområde … Läs mer

Nej. Tankstreckets betydelse i sådana här sammanhang är antingen ”från … till” eller &#… Läs mer

rb i svenskan lägger vi till -ning på verbet, till exempel simma – simning. Detta mönster ska … Läs mer

…smeningar ska namnet alltid skrivas ut. Skriv till exempel så här: ”Tillväxtverket underlättar förny… Läs mer

…fornnordiska ordet fjordh. Ordet utvecklades sedan till två varianter: i Mellansverige och norra Sve… Läs mer

…221;. I texter där siffrorna är centrala, som till exempel priser eller tidtabeller, skrivs normalt … Läs mer

… utläggning. Men man kan också använda sig av till exempel entreprenad, lämna ut (till någon) eller … Läs mer

Ett litet antal adjektiv (till exempel flat, timid och rädd) har ingen etablerad form för t-ord (or… Läs mer