Du sökte efter "tex" och fick 22 träffar

…miljoner”, ”omkring tiotusen”. I texter där siffrorna är centrala, som till exempe… Läs mer

…ända sig av sådana här konstruktioner. I all annan text är det bäst att undvika. Konstruktionen ”dub… Läs mer

…er, hur varor och tjänster smälter samman samt hur text, ljud, bild och rörlig bild blir till ett en… Läs mer

Har och hade kan du utelämna utan problem i alla texttyper. Formen Ha går bra att utelämna om verbe… Läs mer

…a att, och det är fortfarande vanligast i formella texter att skriva ”kommer att”.  I dag ses dock b… Läs mer

… på er!”, ”Ojdå!” I mer formella texter bör man nästan alltid undvika utropstecken… Läs mer

När man hänvisar till en text med se gör man en direkt hänvisning. Om man däremot använder jfr, så … Läs mer

…ändå vara bra att vara försiktig med dem i formell text. … Läs mer