Du sökte efter "städer med stora bokstäver" och fick 6 träffar

Huvudregeln är att använda bokstäver för tal mellan ett och tolv. För högre tal använder man normal… Läs mer

e VM-slutspel”. Lägre ordningstal skrivs med bokstäver: ”Markus tredje fru var biolog&#8… Läs mer

…jard och miljon. Om du ska skriva förkortningar på stora tal ihop med kr, är det bäst att använda va… Läs mer

  I svenskan skrivs alla månader och veckodagar med små bokstäver. Skriv alltså maj och inte M… Läs mer

vit allmänt kända, så skrivs förkortningen med små bokstäver. … Läs mer

hög precision. Men bråktal kan även skrivas ut med bokstäver: ”två fjärdedelar”, ”… Läs mer