Du sökte efter "solen lyste eller sken" och fick 9 träffar

  Båda varianterna (i morgon och imorgon) går bra. Detta gäller även för liknande ord som i kv… Läs mer

…missförstås som ord: t o m – tom, m a o – Mao, e l eller el – el. Vissa förkortningar skrivs dock al… Läs mer

Båda varianterna, i dag såväl som idag, går bra. Detta gäller även för liknande ord som i kväll/ikv… Läs mer

…där siffrorna är centrala, som till exempel priser eller tidtabeller, skrivs normalt alla tal med si… Läs mer

…. Därför blir det överflödigt att skriva ut mellan eller från innan klockslagen. Skriv alltså &#8221… Läs mer

…ominalfras, det vill säga ett substantiv, pronomen eller egennamn med dess eventuella bestämningar. … Läs mer

Nej, euro böjs inte när det handlar om belopp. Det heter alltså en euro, tio euro, tjugo euro. Dets… Läs mer