Du sökte efter "ska jag skriva status quo med stor bokstav¨" och fick 152 träffar

Det beror på. Om det du vill säga syftar på den centrala myndigheten bör du skriva med stor bokstav… Läs mer

Det beror på. Om det du vill säga syftar på den centrala myndigheten bör du skriva med stor bokstav… Läs mer

bildad med geografiska egennamn, där det ska vara stor bokstav: Irakkriget, Koreakriget, Vietnamkri… Läs mer

tt regionalt eller kommunalt organ skriver man med stor bokstav: ”Ärendet kom in till Kommunfullmäkt… Läs mer

…t kallas Riksdagens ombudsmän (JO), skriver du med stor bokstav: ”Flera intressanta anmälningar har … Läs mer

ntydigt som ett egennamn, varför man skrev det med stor bokstav. Numera är det dock få som uppfattar… Läs mer

Skriv med liten bokstav. Regeringen tillhör en grupp grundläggande samhällsinrättningar som alla sk… Läs mer

Skriv med liten bokstav: internationella kvinnodagen. Benämningar på olika dagar och högtider skriv… Läs mer

Ja, det är det. Att använda ”Han är lika stor som mig” eller ”han är större än mig” har länge varit… Läs mer