Du sökte efter "ska eller skall" och fick 118 träffar

Sedan 2007 skrivs lagar och förordningar med ”ska”, och det anses alltså inte längre som en vardagl… Läs mer

  Liten använder du för att beskriva substantiv med n-genus, det vill säga sådana som man kan … Läs mer

Om texten inom en parentes är en självständig mening ska punkten vara inne i parentesen. (Glöm inte… Läs mer

…sär så som när betydelsen när: På det sätt som eller på sådant sätt som: ”Så som i himmele… Läs mer

…t sista ledet. Alla deltagare ska ha med sig pass eller annan giltig legitimation luftmadrass eller… Läs mer

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar … Läs mer

…ftar på både kvinnor och män. I dag ses varken han eller hon som en bra lösning, eftersom att det in… Läs mer

… till exempel simma – simning. Detta mönster ska man följa också när det handlar om ord som ha… Läs mer