Du sökte efter "sammansättning" och fick 9 träffar

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar … Läs mer

…– flera solarier – de solarierna. Ska du skriva en sammansättning där solarium är förled skrivs det … Läs mer

…era auditorier – de auditorierna. Ska du skriva en sammansättning där solarium är förled skrivs det … Läs mer

…med liten begynnelsebokstav. Ordet fettisdag är en sammansättning av fet och tisdag. Fet syftar till… Läs mer

…flera gymnasier – de gymnasierna. Ska du skriva en sammansättning där gymnasium är förled skrivs det… Läs mer

…iet – flera medier – de medierna. Ska du skriva en sammansättning där medium är förled skrivs det me… Läs mer

… – de akvarierna. Om man ska använda akvarium i en sammansättning skriver man akvarie- (till exempel… Läs mer

…eet – flera museer – de museerna. Ska du skriva en sammansättning där museum är förled skrivs det mu… Läs mer

…– flera jubileer – de jubileerna. Ska du skriva en sammansättning där jubileum är förled skrivs det … Läs mer