Du sökte efter "såväl" och fick 11 träffar

Inte är mer neutralt än ej och icke, som de flesta uppfattar som mer formella och ålderdomligare. I… Läs mer

  Nej, skriv förrän. Både förräns och förrens  (såväl som förns) är talspråkliga varianter av … Läs mer

…cken är numer oftast utbytbara. Det går att skriva såväl vare sig utan negation som varken med negat… Läs mer

I de flesta fall går det lika bra att skriva mellan såväl som emellan.  Det finns vissa formulering… Läs mer

Båda varianterna, i dag såväl som idag, går bra. Detta gäller även för liknande ord som i kväll/ikv… Läs mer

… med hjälp av bara ett pronomen inbegriper kvinnor såväl som män. Du får också möjlighet att variera… Läs mer

Ja, Såväl flera utropstecken eller frågetecken i rad, som de två tecknen kombinerade (?!) går bra a… Läs mer

… senaste åren suddats ut något, och numera används såväl sedan som sen i exempelvis dagstidningar. D… Läs mer

Ja, och såväl som att fungerar bra i en sådan här konstruktion. Var försiktig med att inte blanda i… Läs mer