Du sökte efter "så här" och fick 92 träffar

…221;Vi har varken smör eller ost hemma”. Den här regeln håller dock på att luckras upp, och ut… Läs mer

Nej. Problem avser ett enstaka problem, medan problematik är en grupp av problem. … Läs mer

…va tentamen måste studenten …”. En nackdel med den här varianten är att man inte kan variera sig uta… Läs mer

…mansättningen slutar på ett s-ljud eller sje-ljud, ska man inte använda foge-s. Allt skriver ma… Läs mer

…ka namnet alltid skrivas ut. Skriv till exempel så här: ”Tillväxtverket underlättar förnyelse i före… Läs mer

…ling enheter, i detta fall människor. Många dana här ord kan man redan använda för att beteckna in… Läs mer

rekommenderat att placera genitiv-s på detta led, här Kungen. I dag är rekommendationen att placera… Läs mer

Citeras någon inuti ett citat används apostrof runt det andra citatet. Till exempel: Domaren sat… Läs mer

…pråksystem är fullt möjligt att böja adjektiven så här. Den bästa lösningen är att skriva om dana … Läs mer

… etablerat sig i språket under det gångna året. Så här skriver Språkrådet om fotobomba i 2014 års ny… Läs mer