Du sökte efter "så här" och fick 92 träffar

…änds i en som-sats blir ofta valet svårt. Tidigare gs dem som korrekt eftersom att frasen är ett o… Läs mer

Att på detta sätt använda i meningar gör dem oftast talspråkliga. Därför är bäst att undvika…. Läs mer

Den här meningen blir bättre om du sätter punkt i stället för komma mellan satserna. Du kan ock v… Läs mer

Har och hade kan du utelämna utan problem i alla texttyper. Formen Ha går bra att utelämna om verbe… Läs mer

…restanda). Det finns inget fel i att skriva på det här sättet, det är snarare mindre uppseendeväckan… Läs mer

…idigare setts som de enda korrekta, eftersom de är kallade satsförkortningar: ”han är större än (… Läs mer