Du sökte efter "punkter före mening" och fick 23 träffar

  Skriv p.g.a., med punkter. Eftersom förkortningen är en avbrytning är det bra att sätta ut p… Läs mer

Om citatet är en fristående mening låter du punkten vara kvar inom citatet: Han sa: ”jag kommer på … Läs mer

…han. Om ett sådant här insprängt citat avslutar en mening behöver du inte sätta ut något annat skilj… Läs mer

Om texten inom en parentes är en självständig mening ska punkten vara inne i parentesen. (Glöm inte… Läs mer

I artikeln citeras pjäsens regissör som säger ”att föreställningen … inte är medvetet provokativ”. O… Läs mer

…v god mat just den tisdagen, som infaller 47 dagar före påsk.   Fettisdagen kallas också för fastlag… Läs mer

…mer och gå på bio i morgon”). När att kommer före ett verb i infinitiv (att cykla, att städa, … Läs mer

…gande, det vill säga genom att sätta ut apostrofen före -s: ”The school’s closure brings… Läs mer

sa fall följs kolon av liten bokstav. Följer flera meningar på varandra efter kolon bör man ha stor … Läs mer

… exempel är ”att” utelämnat i följande mening: ”Jag kommer sluta på jobbet.”… Läs mer