Du sökte efter "punkt efter citat" och fick 33 träffar

  Sätt valutatecknet efter beloppet: 100 €, 100 £, 100 $. Det gäller också när du skriver ut b… Läs mer

… och sa: ”Det gick ju bra.” Om meningen som följer efter kolonet däremot inte är fullständig, i typf… Läs mer

Om meningen har frågeform är det naturligast att skriva frågetecknet först, dvs. ?!. … Läs mer

r man skriva med liten bokstav och endast ha punkt efter det sista ledet. Alla deltagare ska ha med … Läs mer

h gympaskor. Många blir osäkra på om semikolon ska efterföljas av stor eller liten bokstav. Som fram… Läs mer

gar, som jfr – jämför, gm – genom och dr – doktor. Eftersom ordet inte är avbrutet, utan första och … Läs mer

I talat språk och skriftspråk där man strävar efter att vara talspråksnära går det bra att använda … Läs mer

Nej. ”Hanna frågade om du var där” är en indirekt fråga, och sådana avslutas alltid med punkt. Fråg… Läs mer