Du sökte efter "punkt efter citat" och fick 33 träffar

Om citatet är en fristående mening låter du punkten vara kvar inom citatet: Han sa: ”jag kommer på … Läs mer

Citeras någon inuti ett citat så används apostrof runt det andra citatet. Till exempel: Domaren sat… Läs mer

en däremot ingår i en annan mening ska punkten stå efter, (det vill säga så här). … Läs mer

Om citatet är insprängt låter du fråge- eller utropstecknet stå kvar: ”Jag hoppas att du kommer på … Läs mer

det är vad du menar. När två huvudsatser radas upp efter varandra på det här sättet kallas det för s… Läs mer

Oftast stryker man skiljetecknet i citatet: Håller du med om att vi inte ska ställa frågan ”Hur mån… Läs mer

Är det bara ett kortare avsnitt som utelämnas räcker det att du markerar detta med tre punkter. Til… Läs mer